Παρατήρησες μείωση στην παραγωγή των πυρηνόκαρπων;

Παρατήρησες μείωση στην παραγωγή των πυρηνόκαρπων; (ροδάκινα, βερίκοκα , νεκταρίνια κ.α.) Η καλλιέργεια των πυρηνόκαρπων στην Ελλάδα παρουσιάζει μια σειρά από διάφορες δυσκολίες και προκλήσεις. Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι και οι αβιοτικές καταπονήσεις που δέχεται το δέντρο κατα την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Μέσω των καταπονήσεων, δημιουργείται στρες το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση της παραγωγής μέσω ανθόρροιας, καρπόπτωση και μείωση της ποιότητας των φρούτων. Ειδικότερα στα βερίκοκα και τα ροδάκινα, ο χειμώνας του προηγούμενος … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παρατήρησες μείωση στην παραγωγή των πυρηνόκαρπων;.