Αποτελέσματα Πειραματικής Εφαρμογής VIUSID agro σε Καλλιέργεια Βαμβακιού

Δείτε τα αποτελέσματα πειραματικής εφαρμογής του VIUSID agro σε καλλιέργεια βαμβακιού στην Ροδόπη. Έγιναν στο σύνολο 5 ψεκασμοί σε δόση 2ml / 5L νερού. Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν κατά την έναρξη της άνθισης και εφαρμόστηκαν ανά 8 ημέρες διαφυλλικά με το συνηθισμένο ραντιστικό μηχάνημα. Τα αποτελέσματα ως τώρα δείχνουν μεγάλη πρωίμιση , ικανοποιητικό βάρος κάψας και μεγάλο ποσοστό ανθέων που κατέληξαν να γίνουν καρύδι (καρπόδεση). Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν ο έλεγχος της βλαστικής ανάπτυξης , δηλαδή ο παραγωγός δεν εφάρμοσε κάποιο ρυθμιστή ανάπτυξης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποτελέσματα Πειραματικής Εφαρμογής VIUSID agro σε Καλλιέργεια Βαμβακιού.