Τα διάφορα επιστημονικά επαγγελματικά σώματα σε διεθνές επίπεδο εκδίδουν κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Παρόλα αυτά ο κάθε ζωντανός οργανισμός (άνθρωπος, ζώο φυτό) ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στις γενικές συστάσεις και στις προτεινόμενες θεραπείες. Μια θεραπεία ή μία παρέμβαση δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική για όλους (one size does not fit all). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οδηγίες που αφορούν σε συγκεκριμένες νόσους ή νοσογόνες καταστάσεις, στοχεύουν στην αποκατάσταση ή διαχείριση της υποκείμενης νόσου, αλλά πολύ συχνά οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται επιπρόσθετες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν είτε την ποιότητα ζωής τους, είτε την ποιότητα των καρπών τους, είτε τη συμπτωματολογία μιας γενικευμένης νοσογόνου οντότητας, είτε την παραγωγικότητά τους.

Η εταιρία CATALYSIS S.L. έχει δημιουργήσει μια ευρεία σειρά  εξειδικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων θρέψης τα οποία απευθύνονται σε όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής που πρέπει, πάντα με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων, να αντιμετωπίσουν τόσο συγκεκριμένες νόσους, νοσογόνες καταστάσεις όσο και μεθόδους βελτίωσης του παραγωγικού τους κεφαλαίου και στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτού ακριβώς του κενού. Τα συμπληρώματα αυτά ΔΕΝ αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις εξειδικευμένες θεραπείες που προτείνονται είτε από τους Γεωπόνους είτε από τους Κτηνιάτρους, αλλά δρουν συμπληρωματικά, έχοντας μακράν καλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα προϊόντα άλλων εταιρειών, χωρίς ΚΑΜΙΑ ανεπιθύμητη ενέργεια.

Μοναδικές ιδιότητες των συμπληρωμάτων

Τα προϊόντα της Εταιρείας ‘’A.V.P. Innovations – Bourlivas Group’’ διαθέτουν συστατικά τα οποία είναι μοριακά ενεργοποιημένα. Η Τεχνική που ονομάζεται «Μοριακή Ενεργοποίηση» (ΜΑΤ) είναι η διαδικασία όπου μόρια που διαθέτουν καρβοξυλικές ομάδες στη δομή τους, ενεργοποιούνται χωρίς την αλλαγή της τριτοταγούς τους δομής. Η ενεργοποίηση της καρβοξυλικής ομάδας, που απαντάται σε όλα τα οργανικά μόρια της Φαρμακευτικής Χημείας, μπορεί να ενισχύσει τη δραστικότητα μιας ουσίας ως και 7.000 φορές σε σχέση με τη μη ενεργοποιημένη μορφή. Αυτό οδηγεί σε θεραπευτική δράση και για φαρμακευτικές ουσίες, που στη δεδομένη συγκέντρωση έχουν ελάχιστη η μηδενική δράση. Ένα μόριο θεωρείται ενεργοποιημένο όταν απορροφά ενέργεια μέσω παροχής ηλεκτρονίων και δεν έχει τροποποιηθεί η αρχική μοριακή δομή του. Έχει αποδειχθεί ότι, σε αυτή την πλούσια σε ενέργεια κατάσταση, τα μόρια επιδεικνύουν αυξημένη βιολογική δραστηριότητα και ταχύτερη δράση, σε σχέση με τα μη ενεργοποιημένα.

Τα προϊόντα της εταιρείας μας μειώνουν το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από κάθε νοσογόνο οντότητα, μειώνοντας τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.  Καθώς οι ποσότητες των απαραίτητων δραστικών ουσιών είναι σε πολύ μικρές περιεκτικότητες, χάρη στην τεχνολογία της Μοριακής Ενεργοποίησης, έχει παρατηρηθεί απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η συγκεκριμένη μέθοδος ανακαλύφθηκε στο Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Superior Council for Scientific Research (C.S.I.C.), την πιο σημαντική δημόσια ερευνητική δομή της Ισπανίας και την 3η  πιο σημαντική στην Ευρώπη.

Πως αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ‘’Μοριακής Ενεργοποίησης’’;

Μετά από μια σειρά χημικών αναλύσεων και πειραμάτων για το κάθε ένα μόριο το οποίο έχει υποστεί την επεξεργασία της Μοριακής Ενεργοποίησης ξεχωριστά, παρατηρήθηκε ότι τα ενεργοποιημένα μόρια επιδεικνύουν μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας και ταχεία απελευθέρωση της. Η παρατήρηση αυτή μεταφράζεται ως υψηλότερο ενεργειακό όφελος και γρηγορότερη δράση  για τον οργανισμό, σε σχέση με τα μη ενεργοποιημένα μόρια. Όλα τα σκευάσματα της εταιρίας αποτελούνται από φυσικά συστατικά, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, εκχυλίσματα και ιχνοστοιχεία. Λόγω της σύστασης των σκευασμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από την ηλικία του ζώου ή το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης του φυτικού υλικού. Επιπλέον κάθε συμπλήρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε κάθε περίπτωση που το οξειδωτικό στρες είναι αυξημένο, χωρίς κατ’ ανάγκη να υπάρχει κλινικά εμφανές νόσημα στο ζώο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της παραγωγής των φυτικών υλικών και να τα καταστήσει εκτός από υψηλής κλίμακας παραγωγικά και ακόμα πιο ισχυρά στην αντιμετώπιση ασθενειών και ειδικά στην αντιμετώπιση των ιώσεων.

Κατά συνέπεια η Μοριακή Ενεργοποίηση (ΜΑΤ)
αποδίδει τα παρακάτω οφέλη

  • Απαιτεί μικρότερες συγκεντρώσεις των δραστικών συστατικών για να επιτύχει θεραπευτικό αποτέλεσμα
  • Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, διότι με τη μοριακή ενεργοποίηση οι ουσίες είναι δραστικές χωρίς να γίνονται τοξικές, αφού οι συγκεντρώσεις τους είναι χαμηλότερες των συνήθως χορηγούμενων
  • Η δράση είναι ταχύτερη καθώς τα ενεργοποιημένα μόρια επιδρούν απευθείας στα όργανα στόχους και στο ανοσοποιητικό
  •  Η δραστικότητα των ουσιών αυξάνεται με αποτέλεσμα την επίτευξη ταχύτερου θεραπευτικού αποτελέσματος, είτε όταν τα συμπληρώματα χορηγούνται μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με κλασσικές θεραπείες και παρεμβάσεις
  •  Οι αντιοξειδωτικές δράσεις των διαφόρων ουσιών που περιλαμβάνονται στα σκευάσματα αυξάνονται εκθετικά, εξαιτίας της συνεργικής δράσης των ουσιών μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ή και εξαλείφεται το οξειδωτικό στρες του οργανισμού, που εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση νοσογόνου κατάστασης και έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση παθογόνων καταστάσεων
  • Χαρακτηρίζονται από ασφάλεια στη χρήση ακόμα και για προληπτικούς λόγους και επίσης χαρακτηρίζονται από την υψηλή αύξηση της παραγωγικότητας που προσφέρουν
Συγχορήγηση συμπληρωμάτων με τις κλασσικές
θεραπευτικές αγωγές

Τα συμπληρώματα της εταιρίας μας μπορούν να συνδυαστούν άριστα με φαρμακευτικές αγωγές και να βοηθήσουν, ακόμα παραπάνω, στην αντιμετώπιση ασθενειών. Επειδή όμως η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και το κάθε ζώο ή το κάθε φυτικό υλικό είναι μοναδικό, το ιατρικώς ορθό είναι ο αντίστοιχος επιστήμονας (κτηνίατρός ή γεωπόνος) να γνωρίζει τη λήψη του σκευάσματος που θα χορηγήσετε.

Σε ποιες καταστάσεις απευθύνονται τα συμπληρώματα διατροφής της ‘’AVP Innovations – Bourlivas Group’’;

Τα προϊόντα της εταιρίας μας απευθύνονται στους επαγγελματίες παραγωγούς οι οποίοι θέλουν την αύξηση της παραγωγής τους με απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς την παρέμβαση πλήθους χημικών και ορμονικών προϊόντων. Σε όλους όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις ιώσεις και δεν υπήρχε μέχρι πρότινος κάποιο θεραπευτικό σχήμα για να τους δώσει λύση. Σε καταστάσεις που υπάρχει έντονο οξειδωτικό στρες και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπευτική πορεία.

Τα συμπληρώματα διατροφής της CATALYSIS S.L.  προσφέρουν τη μέγιστη αντιοξείδωση και τη βέλτιστη συμπληρωματική αγωγή στην αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης.  Επίσης ανταποδίδουν στο χρήστη πολλαπλά οφέλη από τη χρήση τους.

Συγκεκριμένα τα συμπληρώματα διατροφής μας απευθύνονται σε :

  • VIUSID Agro : ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ – ΑΝΤΙΙΚΟ για τις αγροτικές καλλιέργειες και όλα τα φυτικά υλικά
  • VIUSID Vet : Συμπλήρωμα διατροφής για όλα τα παραγωγικά ζώα (πτηνοτροφία-κτηνοτροφία κτλ)
  • VIUSID Aqua : Συμπλήρωμα διατροφής για τις ιχθυοκαλλιέργειες
  • VIUSID Apis : Συμπλήρωμα διατροφής για τη μελισσοκομία