Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «www.avpinnovations.gr»

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΧΕΙΟ;

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας («Πολιτική») είναι ενημερωτικής φύσεως, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων για εσάς (δεν είναι σύμβαση ή κανονισμός). Ο σκοπός της Πολιτικής είναι να παρουσιάσει με σαφήνεια τους κανόνες της λειτουργίας του ιστοτόπου, καθώς και τους κανόνες χειρισμού και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Ο Διαχειριστής των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται:

α) μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας) ή άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη·

β) αποκτώνται βάσει της δραστηριότητας του Πελάτη στο Διαδίκτυο

είναι η εταιρεία «AVP Innovations – Bourlivas Group.» με έδρα τoν Tρίλοφο Θεσσαλονίκης, οδός Φιλίππου αρ.1, ΤΚ:57500 με ΑΦΜ:113803570. ΔΟΥ: Καλαμαριάς.

Η επικοινωνία με τον Διαχειριστή είναι δυνατή σύμφωνα με την προαναφερθείσα διεύθυνση, τη διεύθυνση email: info@avpinnovations.gr ή τηλεφωνικώς:

+30 23920 61534 – η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εσωτερικού – σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email: info@avpinnovations.gr.

ΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ο Διαχειριστής δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Journal of Laws UE.L No. 119, p. 1) («GDPR») και άλλες ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ή μπορεί να αναγνωριστεί («Προσωπικά Δεδομένα»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ενός αναγνωριστικού όπως όνομα και επώνυμο, αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό Διαδικτύου ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική του ταυτότητα.

Επιπλέον, ο Διαχειριστής προστατεύει όχι μόνο τα άτομα που επισκέπτονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή χρησιμοποιούν την Εφαρμογή, αλλά και τους πελάτες που έχουν παράσχει στον Διαχειριστή τα Προσωπικά τους Δεδομένα χρησιμοποιώντας άλλους διαύλους επικοινωνίας, δηλαδή:

α) τον ιστότοπο https://www.facebook.com και οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που επισημαίνονται ή συνεπισημαίνονται με την επωνυμία Meta Platforms, Inc., μητρική εταιρεία του Facebook, πρώην γνωστή ως Facebook Inc (συμπεριλαμβανομένου του instagram), οι κανόνες λειτουργίας των οποίων βασίζονται στους κανονισμούς που διατίθενται συγκεκριμένα στο https://www.facebook.com/legal/terms, παρέχονται αντίστοιχα από το Facebook Inc. ή το Facebook Ireland Limited («Υπηρεσία Facebook»), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της λειτουργίας Facebook Lead Ads που στοχεύει στο άμεσο μάρκετινγκ των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Διαχειριστή. Οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την Υπηρεσία Facebook είναι διαθέσιμοι, για παράδειγμα, στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/policy.php. Ο Διαχειριστής δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο των νομικών κανονισμών της Υπηρεσίας Facebook, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων·

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για διάφορους αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και με διάφορες νομικές βάσεις, ανάλογα με τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, ήτοι για τη σύναψη και την εφαρμογή συμβάσεων που συνήφθησαν με εσάς  και τις στατιστικές αναλύσεις, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, την εφαρμογή των σχετικών νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της σύμβασής σας.

Προκειμένου να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο (π.χ. φορολογικό, λογιστικό), στην περίπτωση στατιστικών δραστηριοτήτων – έως ότου αντιταχθείτε, εκτός εάν η μεγαλύτερη περίοδος προκύπτει από την αποθήκευσή τους σε περίπτωση πιθανών αξιώσεων, για την περίοδο παραγραφής που ορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα, ή σε περίπτωση άλλων σκοπών που προκύπτουν από την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι καθοριστική.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ (sign in) ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞ ΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (password)
Ο Διαχειριστής των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η οντότητα που αναφέρεται στο σημείο II της παρούσας Πολιτικής.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που παρέχετε από εσάς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας και που συλλέχθηκαν σε περίπτωση πιθανής περαιτέρω επικοινωνίας, υποβάλλονται ή ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) επικοινωνία μαζί σας και απάντηση στο μήνυμά σας για οποιαδήποτε απορία – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής·

β) η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του έργου σας κατόπιν αιτήματός σας – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR

γ) ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματός σας, τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, τις αναλυτικές και στατιστικές δραστηριότητες του Διαχειριστή ή των συνεργατών (των τρίτων που αναφέρονται στο σημείο 11 της Πολιτικής Cookies) ή άλλων λεγόμενων τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή ή τρίτου·

δ) καθορισμός, υπεράσπιση και διεκδίκηση των αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή και οι άλλοι σκοποί που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου – νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής ή τρίτος.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας.

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έως ότου ολοκληρωθεί η επικοινωνία μαζί σας, και στην περίπτωση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ – έως ότου αντιταχθείτε, εκτός εάν ο νόμος θα μας υποχρεώσει να επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα περισσότερο ή θα τα αποθηκεύουμε περισσότερο σε περίπτωση πιθανών αξιώσεων, για την περίοδο παραγραφής που ορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα, ή σε περίπτωση άλλων σκοπών που προκύπτουν από την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι καθοριστική.

TO ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο Διαχειριστής των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η οντότητα που αναφέρεται στο σημείο II της παρούσας Πολιτικής.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφήνετε όταν επισκέπτεστε τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (μεταξύ άλλων: σχόλια, επισημάνσεις «μου αρέσει», διαδικτυακά αναγνωριστικά), υποβάλλονται ή ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) δραστηριότητες μάρκετινγκ, αναλυτικές και στατιστικές δραστηριότητες με τη μορφή που θα σας επιτρέψει να είστε ενεργοί στο προφίλ, να εκτελείτε αποτελεσματικά το προφίλ μας, παρουσιάζοντας σας πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας και άλλες δραστηριότητες, και σε σχέση με την προώθηση διαφόρων τύπων εκδηλώσεων, υπηρεσιών και προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών (των τρίτων που αναφέρονται στο σημείο 11 της Πολιτικής Cookies)) ή άλλων λεγόμενων τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε) – νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής·

β) καθορισμός, υπεράσπιση και διεκδίκηση των αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή και οι άλλοι σκοποί που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των αιτιολογημένων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου – νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του GDPR, δηλ. το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής ή τρίτος.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την πλήρη χρήση της λειτουργικότητας των προφίλ μας στα κοινωνικά μέσα.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την περίοδο που απαιτείται για την εφαρμογή των παραπάνω σκοπών ή έως ότου αντιταχθείτε αποτελεσματικά, καθώς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο (π.χ. φορολογικό, λογιστικό), εκτός εάν η μεγαλύτερη περίοδος προκύπτει από την αποθήκευσή τους σε περίπτωση πιθανών αξιώσεων, για την περίοδο παραγραφής που ορίζεται από το νόμο, ιδίως τον Αστικό Κώδικα ή σε περίπτωση άλλων σκοπών που προκύπτουν από την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, η μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι καθοριστική.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να:

α) υποβάλλει καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·

β) μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί στον Διαχειριστή και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε σύμβαση, π.χ. σε άλλον διαχειριστή·

γ) έχει πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης π.χ. της λήψης πληροφοριών ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται, ή της λήψης των αντιγράφων τους)·

δ) αιτείται διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας (π.χ. όταν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι λανθασμένα) ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. εάν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα)·

ε) αποσύρει οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχει δοθεί στον Διαχειριστή ανά πάσα στιγμή, αλλά η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το νόμο πριν από την απόσυρσή της·

στ) αντιταχθεί στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν, η οποία πραγματοποιείται για την υλοποίηση των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή ή τρίτου (εάν δεν υπάρχουν άλλοι έγκυροι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των υπέρτερων συμφερόντων σε σχέση με τα συμφέροντα του Πελάτη). Εάν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορούν για τους σκοπούς αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ – σε αυτήν την περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν μπορούν πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς.