Μελέτη για τις επιδράσεις του VIUSID agro σε καλλιέργεια Σκόρδου

Στην Κούβα, η παραγωγή σκόρδου (Allium sativum L.) έχει χαμηλή παραγωγικότητα, λόγω βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα των σπόρων. Το σκόρδο χρησιμοποιείται για πολλαπλούς σκοπούς, επομένως η παραγωγή και η διατήρησή του μετά τη συγκομιδή είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και για τη βέλτιστη ποιότητα των σπόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, πραγματοποιήθηκαν μελέτες για την αξιολόγηση της επίδρασης του VIUSID Agro® στην απόδοση και στη διατήρηση του σκόρδου μετά τη συγκομιδή. Πραγματοποιήθηκαν τρεις θεραπείες μετά τη βλάστηση με εβδομαδιαία συχνότητα. Ένα τυχαίο δείγμα 400 φυτών επιλέχθηκαν κατά τη συγκομιδή για να αξιολογηθεί η απόδοση. Κατά τη διάρκεια της διατήρησης μετά τη συγκομιδή, καταγράφηκαν δεδομένα από 500 σκελίδες που επιλέχθηκαν τυχαία από διαφορετικούς βολβούς κάθε θεραπείας, ξεκινώντας την παρατήρηση 90 ημέρες μετά έως και 270 ημέρες με μηνιαία συχνότητα. Η καλύτερη απόδοση (6,0 tha-1) επιτεύχθηκε όταν πραγματοποιήθηκαν πέντε εφαρμογές του VIUSID Agro® μετά τη βλάστηση με εβδομαδιαία συχνότητα 200 ml VIUSID agro/εκτάριο και με τελική δόση 400 λίτρων νερού, κάτι που υπερβαίνει σημαντικά την απόδοση του μάρτυρα που ήταν 3,4 tha-1.

Δεν υπήρχαν αλλοιωμένοι βολβοί στη θεραπεία όπου έγιναν πέντε εφαρμογές του VIUSID Agro®, ωστόσο στον μάρτυρα, αλλοιώθηκε το 45% των σκελίδων ύστερα από 270 μέρες. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες του VIUSID Agro® ως εναλλακτικής λύσης για την επίλυση των προβλημάτων αυτής της καλλιέργειας.

Δείτε τη μελέτη σε μετάφραση εδώ

Δείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ