Αποτελέσματα χρήσης VIUSID agro σε κηπευτικά

VIUSID AGRO

Στο άρθρο που ακολουθεί θα διαβάσετε τα αποτελέσματα χρήσης του VIUSID agro σε ανά κατηγορία καλλιέργειας (π.χ. τομάτες,  αγγούρια κλπ). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές καλλιέργειες και κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Αποτελέσματα χρήσης VIUSID agro σε καλλιέργεια τομάτας

 • Αύξηση στην απόδοση τουλάχιστον κατά 32% ανά εκτάριο
 • Αύξηση στους καρπούς α΄βαθμού κατά 26% τουλάχιστον
 • Αύξηση στο μέγεθος του καρπού κατά 20% τουλάχιστον
 • 19% μεγαλύτερες ρίζες
 • 18% ευρύτερη διάμετρος μίσχου
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής του καρπού κατά 7 ημέρες, μετά τη συγκομιδή
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυτού έναντι των κλιματικών αλλαγών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των ιώσεων

trusses, tomatoes, red

Αποτελέσματα χρήσης VIUSID agro σε καλλιέργεια αγγουριού

 • Αύξηση στην ανάπτυξη κατά 40% τουλάχιστον
 • Αύξηση στη βλάστηση πάνω από 40%
 • Αντιμετωπίζει τις παρενέργειες του οξειδωτικού στρες
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση του μαρασμού των ανθών και των καρπών
 • Αύξηση της ανάπτυξης των ριζών
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυτού έναντι των κλιματικών αλλαγών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των ιώσεων

Αποτελέσματα χρήσης VIUSID agro σε καλλιέργεια κρεμμυδιού

 •  Αύξηση στη διάμετρο του βολβού κατά 29% τουλάχιστον
 • Αύξηση στο βάρος του βολβού τουλάχιστον κατά 40%
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής μετά τη συγκομιδή κατά 100 ημέρες
 • Υψηλότερη βιολογική αξία
 • Αύξηση της ανάπτυξης των ριζών
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυτού έναντι των κλιματικών αλλαγών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των ιώσεων

Αποτελέσματα χρήσης VIUSID agro σε καλλιέργεια φασολιού

 • Αύξηση στην απόδοση τουλάχιστον κατά 60% ανά εκτάριο
 • Αύξηση της βλάστησης τουλάχιστον κατά 21%
 • Αύξηση των λοβών ανά φυτό τουλάχιστον κατά 40%
 • Αύξηση των καρπών ανά φυτό κατά 30% τουλάχιστον
 • Αύξηση της ανάπτυξης των φυτών που παράχθηκαν από νέους σπόρους κατά 30% τουλάχιστον
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυτού έναντι κλιματικών αλλαγών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση ιώσεων

Αποτελέσματα χρήσης VIUSID agro σε καλλιέργεια σκόρδου

 •  Αύξηση στην απόδοση τουλάχιστον κατά 40% ανά εκτάριο
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής μετά τη συγκομιδή κατά 200 ημέρες
 • Αντιμετωπίζει τις παρενέργειες του οξειδωτικού στρες
 • Υψηλότερη βιολογική αξία
 • Αύξηση της ανάπτυξης των ριζών
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυτού έναντι κλιματικών αλλαγών
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση των ιώσεων

Μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις και στο παρακάτω βίντεο