Πως γίνεται η μετάδοση των ιών στα φυτά

 

Τρόποι μετάδοσης 
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ιοί των ανθρώπων μπορούν εύκολα να μεταδοθούν μέσω του αέρα και του νερού , αυτό δεν ισχύει όμως στην πλειοψηφία των φυτοπαθογόνων ιών. Από την βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι η μετάδοση των ιών μέσω του αέρα του νερού και του εδάφους στα φυτά δεν είναι εφικτή. Η παθητική μετάδοση των ιών γίνεται συνήθως με τέσσερις τρόπους , είτε μηχανικά , είτε
μέσω του αγενούς πολλαπλασιασμού , είτε μέσω του σπόρου,  είτε μέσω των φυσικών φορέων ( έντομα κτλ ).

Μηχανική μετάδοση
Παρότι στη φύση αυτός ο τρόπος μετάδοσης είναι πρακτικά αδύνατος η ποικιλία των γεωργικών πρακτικών του ανθρώπου τον καθιστά άκρως συνηθισμένο. Γεωργικά μηχανήματα,  εργαλεία και χειρισμοί των παραγωγών δημιουργούν πληγές στους φυτικούς ιστούς και κατά συνέπεια μεταφορά μολυσμένου ιστού σε υγιή φυτά.

Μετάδοση μέσω αγενούς πολλαπλασιασμού
Ο αγενής πολλαπλασιασμός , ο οποίος αποτελεί και τον συνήθη ύποπτο εξάπλωσης των ιών , περιλαμβάνει τους εμβολιασμούς , τις παραφυάδες , τους κονδύλους,  τα μοσχεύματα κ.α. Δεν υπάρχει κανένας η παθογόνος ιός που δεν μπορεί να μεταδοθεί με αυτόν τον τρόπο γι αυτό και παρατηρούμε μεγάλη εξάπλωση ιών σε φυτείες με εμβολιασμένα φυτά.

Μετάδοση μέσω σπόρων
Η μόλυνση του σπόρου επιτυγχάνεται μέσω της επικονίασης ενός υγιούς φυτό με γύρη που φέρει τη μόλυνση. Αυτός ο τρόπος είναι σπάνιος (κάτω από 10%) διότι η μεταφορά του ιού γίνεται με το εξωτερικό περίβλημα του σπόρου και η εμφάνιση του προβλήματος στον αγρό γίνεται σε διάσπαρτες θέσεις.

Μετάδοση με φυσικούς φορείς
Η μετάδοση με φυσικούς φορείς είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης ιών στη φύση.

Γίνεται μέσω των εντόμων, των ακάρεων,  τους νηματώδεις, τους μύκητες , τη γύρη ακόμα και τη κουλούρα. Έντομα όπως αφίδες, τζιτζικάκια, αλευρώδεις και θρίπες μπορούν να μεταδώσουν με μεγάλη ευκολία το μεγαλύτερο ποσοστό ιών λόγω της γρήγορης και ελεύθερης κίνησης τους στο χώρο. Στα ίδια πλαίσια μετάδοσης και η κουσκούτα,  η οποία δημιουργεί μία γέφυρα μετάδοσης από φυτό σε φυτό χωρίς να κάνει εξαιρέσεις.

Σημείωση !
Η διάκριση των φυτών σε έμμονούς, ημιέμμονους  και έμμονους ( ανάλογα το χρόνο παραμονής τους σε μολυσματική κατάσταση εντός των εντόμων )  θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο.

Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για την αντιική δράση του VIUSID agro στους φυτοπαθογόνους ιούς.