Τι είναι οι ιοί των φυτών

Οι ιώσεις είναι μολυσματικές ασθένειες των φυτών και προκαλούνται από μικροσκοπικά παθογόνα που αναπαράγονται μέσα στα ζωντανά κύτταρα των ξενιστών και δεν έχουν την δυνατότητα να αναπαραχθούν αυτόνομα.

Μέρος της επιστημονικής κοινότητας δεν αναγνωρίζει τους ιούς σαν ζωντανούς οργανισμούς αλλά σαν μολυσματικά σωματίδια.

Προσοχή:

Συμπτώματα παρόμοια με αυτά των ιώσεων μπορούν μα προκληθούν στην καλλιέργεια από πληθώρα βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων όπως :

Χρήση ζιζανιοκτόνων που σοκάρουν το φυτό, έλλειψη υγρασίας, χαμηλές θερμοκρασίες,  έλλειψη θρεπτικών στοιχείων , προσβολές από έντομα ή άλλα παθογόνα κ.α.

Πώς μεταδίδονται

Οι ιοί μεταδίδονται κατά κύριο λόγο μέσω των εντόμων παρ’ όλα αυτά μπορούν να μεταδοθούν με την διαδικασία του εμβολιασμού φυτικών μερών, μέσω του σπόρου και φυσικά μέσω νηματωδών και μυκήτων.

Οποιαδήποτε άλλη επαφή ενός υγιές φυτού με ένα ξενιστή του ιού μπορεί επίσης να μεταδώσει τον ιό.

Πώς αντιμετωπίζονται

Κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης είναι οι παρακάτω:

•  Η λήψη μέτρων υγιεινής δηλαδή,  απομάκρυνση ασθενών φυτών,  απολύμανση εργαλείων, χεριών και λοιπού εξοπλισμού.

• Ο συχνός έλεγχος της καλλιέργειας για συμπτώματα.

• Η εδαφοκάλυψη

• Τα φυτά φράχτες που περιβάλλουν την καλλιέργεια.

• Η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών

• Η παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού με ενδεδειγμένες μεθόδους

• Η χρήση θεραπευτικής αγωγής με σκευάσματα που μειώνουν την προσβολή του ιού ή ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των φυτών ( πχ VIUSID AGRO )

Bonus :

Η αποφυγή καπνίσματος ( τσιγάρου ) κατά την διάρκεια των καλλιεργητικών εργασιών μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού του μωσαϊκού του καπνού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ιών

• Ο ιός του μωσαϊκού του καπνού

Μπορεί να μεταδοθεί με τα καλλιεργητικά εργαλεία ή ακόμα και μέσω του σπόρου. Επιβιώνει αρκετά χρόνια στα υπολείμματα της καλλιέργειας και στα ζιζάνια που την  περιβάλλουν.

Προκαλεί το κοινό μωσαϊκό της ντομάτας, την απλή και τη διπλή ράβδωση της ντομάτας , τη νεκρωτική κηλίδωση των καρπών κ.α.

• Ο ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς

 

Καταστρέφεται όταν νεκρωθεί ο ξενιστής του και η μετάδοση του γίνεται συνήθως μέσω των αφίδων.

Προκαλεί νανισμό , νέκρωση των νεαρών φυταρίων,  μετάχρωματισμό των καρπών, ακομα  και νέκρωση ενηλίκων φυτών συνεργαστικά με ορισμένους μύκητες ( fusarium pythium ) κ.α.

● Ο ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας

 

Μεταδίδεται συνήθως με τους θρύπες και προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων,  νέκρωση των βλαστών,  καχεκτικά φυτά και σε ορισμένες περιπτώσεις ολοκληρωτική νέκρωση των νεαρών φυταρίων.

Γνωρίστε το καινοτόμο προϊόν VIUSID agro.

Τον πρώτο φυσικό βιοδιεγέρτη με αποδεδειγμένη αντιική δράση.